skip to Main Content
تلفن: 60 83 17 88 9821+    فاکس: 57 82 74 88 9821+    

دکل خود ایستا سه پایه تمام نبشی

دکل خود ایستا سه پایه تمام نبشی

دکل خود ایستا ۳ پایه تمام نبشی از انواع دکل های خود ایستا ۳ پایه میباشد. اجزای داخلی این دکل از بریس، هوریزنتال، ریداندنت و … تشکیل شده است. و از نبشی ۹۰ درجه ساخته شده اند. پایه های اصلی این دکل نیز از نبشی ۶۰ درجه ساخته شده است.

این نوع دکل های خود ایستا دارای ۳ یا ۴ پایه اصلی بوده و قطعات داخلی. آن به صورت خرپایی به هم متصل میشوند و معمولا برای نصب آنتن های مایکروویو، موبایل و وایرلس می باشد. دکل خود ایستا ۳ پایه تمام نبشی میتواند از انواع تجهیزات و آنتن های مخابراتی نگهداری کند. تحمل فشار نیروی باد های مختلف بر دکل را دارند.

روش های ایجاد زاویه ۶۰ درجه در دکل خود ایستا ۳ پایه تمام نبشی:

روش اول‌: بر روی نبشی های پایه اصلی یک نیرو مکانیکی وارد میکنیم. قبل از این که قطعات دکل را بهم متصل کنیم، بین بال ها زاویه رااز ۹۰ درجه به ۶۰ درجه تغییر حالت میدهیم.

روش دوم: در روش اول وقتی نبشی ها را خم میکنیم، ترک هایی بر روی نبشی.ها به وجود می آید. درنتیجه برای رفع این مشکل میتوان در محل خم از پلیتهای اتصال روی محیط. جهت متصل کردن نبشی های داخلی به پایه اصلی، از یک مثلث متساوی الاضلاع استفاده کرد.

یک دیدگاه

Back To Top
Minkah Fitzpatrick Authentic Jersey 
Free Porn Channels And Sex Videos Channels