skip to Main Content
تلفن: 60 83 17 88 9821+    فاکس: 57 82 74 88 9821+    
تست چاه ارت

تست چاه ارت

تست چاه ارت به منظور حصول اطمینان از صحت کار کرد سیستم ارت در مقابل اضافه ولتاژهاي توليد شده در بدنه كه باعث صدمه ديدن دستگاهها و افراد مي‌شود ، همچنين ولتاژهاي بسيار زياد و خطرناك ناشي از برخورد صاعقه…

ادامه مطلب
Back To Top