skip to Main Content
تلفن: 60 83 17 88 9821+    فاکس: 57 82 74 88 9821+    
میله پرچم

میله پرچم

میله پرچم از نوع دکل های منوپل بوده و دارای تنوع ابعادی و مشخصات عملکردی زیادی هستند . دکل‌های تک‌پایه یا منوپل به دکل‌هایی گفته می‌شود که به صورت تک‌پایه باشد . این دکل‌ها با مقاطع چند وجهی ساخته می‌شود…

ادامه مطلب
دکل روشنایی ۱۸ متری

دکل روشنایی ۱۸ متری

دکل روشنایی 18 متری از انواع دکل های منوپل بوده و بهترین راه حل برای روشنایی فضاهای باز با ابعاد بزرگ می باشد که در 2 مدل سبد ثابت و سبد متحرک تولید می شوند . دکل منوپل چند وجهی یا دکل‌های تک‌پایه یا…

ادامه مطلب
دکل روشنایی ۱۲ متری

دکل روشنایی ۱۲ متری

دکل روشنایی 12 متری از انواع دکل های منوپل بوده  و بهترین راه حل برای روشنایی فضاهای باز با ابعاد بزرگ می باشد که در 2 مدل سبد ثابت و سبد متحرک تولید می شوند .دکل منوپل چند وجهی یا دکل‌های تک‌پایه یا منوپل…

ادامه مطلب
دکل دوربین اسپید دام

دکل دوربین اسپید دام

دکل دوربین اسپید دام از نوع منوپل (تک پایه) بوده و برای نصب دوربین مدار بسته در جهت افزایش بُرد دید دوربین و کاهش دسترسی غیرمجاز و همچنین ایجاد زاویه دید مناسب کاربرد دارند و با توجه به فضای کمی که اشغال…

ادامه مطلب
دکل دوربین ترافیکی

دکل دوربین ترافیکی

دکل دوربین ترافیکی از نوع منوپل (تک پایه) بوده و برای نصب دوربین مدار بسته در جهت افزایش بُرد دید دوربین و کاهش دسترسی غیرمجاز و همچنین ایجاد زاویه دید مناسب کاربرد دارند و با توجه به فضای کمی که اشغال می‌کنند…

ادامه مطلب
دکل دوربین مدار بسته

دکل دوربین مدار بسته

دکل دوربین مدار بسته از نوع منوپل (تک پایه) بوده و برای نصب دوربین مدار بسته در جهت افزایش بُرد دید دوربین و کاهش دسترسی غیرمجاز و همچنین ایجاد زاویه دید مناسب کاربرد دارند و با توجه به فضای کمی که اشغال…

ادامه مطلب
دکل روشنایی استادیومی

دکل روشنایی استادیومی

دکل روشنایی استادیومی برای تامین روشنایی استاندارد زمین های ورزشی , استادیوم ها , میادین ورزشی با ارتفاع مختلف توسط تاورکو طراحی و تولید می گردد. برج های استادیومی نیز در دو نوع ثابت و متحرک ساخته میشود . کاربرد معمول…

ادامه مطلب
  • 1
  • 2
Back To Top