skip to Main Content
تلفن: 60 83 17 88 9821+    فاکس: 57 82 74 88 9821+    

مضرات دکل های مخابراتی

مضرات دکل های مخابراتی : برای آنتن دهی مناسب تلفن های همراه در بسیاری از نقاط شهر، دکل های مخصوص تلفن همراه راه اندازی شده است. وظیفه اصلی این دکل ها، انتشار امواج الکترومغناطیسی تلفن های همراه می باشد که گفته…

ادامه مطلب
Back To Top